Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Skład redakcji


Redaktor naczelna

dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

Redaktorzy prowadzący i tematyczni

dr Paweł Ciołkiewicz
dr Karol Stryjski

Sekretarz redakcji

dr Paweł Ciołkiewicz

Redaktorzy językowi

mgr Dorota Głąbicka (język angielski)

Prowadzenie strony internetowej

mgr Jarosław Karolak

Skład DTP

mgr inż. Krzysztof Ciemcioch