Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Rada Naukowa


dr hab. Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Dariusz Góra-Szopiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Jadwiga Hanisz (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)

dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Stanisław Lipiński (PWSZ w Płocku)

dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Danuta Mliczewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Doc. PhDr. Alena Novotná (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)

dr hab. Hanna Podedworna (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Wiesław Sonczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)