Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Lista recenzentów


dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Marcin Kotras (Uniwersytet Łódzki)

dr Tomasz Krakowiak (PWSZ w Skierniewicach)

dr Konrad Kubala (Uniwersytet Łódzki)

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)

dr Rafał Mielczarek (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman (Uniwersytet Łódzki)

dr Marek Palczewski (Uniwersytet SWPS)

dr Małgorzata Potoczna (PWSZ w Skierniewicach)

dr Piotr Sieradzki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)

dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk (Wyższa Szkła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

dr Alina Tomaszewska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)

dr Katarzyna Zajda (Uniwersytet Łódzki)

dr Tomasz Żaglewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)