Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Zaproszenie do publikacji „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” nr 3, 2017


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do trzeciego numeru czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”. Tym razem chcielibyśmy podjąć problematykę edukacji dla bezpieczeństwa. Przygotowywany numer będzie ściśle powiązany tematycznie z seminarium, które odbędzie się w Uczelni Nauk Społecznych 26 kwietnia 2017 roku. Edukacja dla bezpieczeństwa nie jest nowym pojęciem dla placówek edukacyjnych. Przedmiot o tej nazwie został wprowadzony w roku 2009 i zastąpił przysposobienie obronne. Jego zakres tematyczny dotyczy obrony cywilnej, metod ochrony przed różnymi zagrożeniami, zasad zachowania się w momencie zagrożenia, zasad funkcjonowania wojska, rodzajów broni, elementów prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Zarządzaniem kryzysowe i komunikacja kryzysowa
 2. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacyjne
 3. Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa wśród personelu i uczniów
 4. Bezpieczeństwo fizyczne w placówkach edukacyjnych
 5. Szkoła jako instytucja totalna?
 6. Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe w rozwoju dziejowym
 7. Bezpieczeństwo konstytucyjne, osobiste i bezpieczeństwo egzystencji
 8. Normatywny, instytucjonalny i funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego
 9. Bezpieczeństwo obywateli – bezpieczna praca, uczelnia, szkoła, bezpieczny dom i środowisko
 10. Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie globalnym, regionalnym i lokalnym
 11. Ksenofobia, nacjonalizm i rasizm w kontekście problematyki bezpieczeństwa
 12. Terroryzm i działania antyterrorystyczne podejmowane w obronie bezpieczeństwa i ładu społecznego

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów podejmujących inne zagadnienia, związane z problematyką bezpieczeństwa. Poza zaproponowanymi powyżej obszarami tematycznymi w numerze znajdzie się sekcja poświęcona recenzjom książek oraz relacjom z konferencji. Do nadsyłania tekstów zachęcamy nie tylko naukowców i badaczy, ale także przedstawicieli kardy pedagogicznej przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa. Oczywiście artykuły mogą nadsyłać również osoby, które nie wezmą udziału w seminarium. Wszystkie nadesłane teksty (poza recenzjami i relacjami z konferencji) przejdą standardową procedurę recenzencką. Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Adres mailowy redakcji: iss.redakcja@uns.lodz.pl